ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI PONIŻEJ 30 000 EURO

Ogłoszenie informacyjne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje, że od dnia 15 marca 2017r. informacje o nowych zamówieniach publicznych są publikowane w biuletynie BIP ZOZ Łowicz w zakładce - "Zamówienia publiczne".

  Przejdź do:    BIP Łowicz / zamówienia publiczne

Osoba do kontaktów: Elżbieta Węglarek
Tel. (46) 837 56 11,12,13 wew. 252
Fax. (46) 837 59 91
E-mail: zozlowicz@interia.pl

PRZETARGI - Poniżej 30 000 Euro
ogłoszone przed 15 marca 2017 roku

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie Projektu kabla zasilającego budynek administracyjny z istniejącej stacji transformatorowej (moc około 40 kW) oraz kabla zasilającego serwerownię w budynku administracyjnym z rozdzielni głównej budynku szpitala z części rezerwowanej (moc około 15 kW)."
plik do pobrania
Łowicz dn. 20.02.2017
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONE

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opieki serwisowej i dostępu do nowych wersji dla posiadanego systemu informatycznego Eskulap w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
plik do pobrania
Łowicz dn. 26.01.2017
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONE

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: utrzymanie stałej sprawności oraz wykonanie czynności rewizyjnych, konserwacyjnych i naprawczych urządzeń dźwigowych, a także usuwania awarii w przypadku ich stwierdzenia w budynkach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
plik do pobrania
Łowicz dn. 25.01.2017
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONE

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług transportowych (samochodem ciężarowym do 3,5 tony, zamkniętym) wo Zespołe Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
plik do pobrania
Łowicz dn. 19.01.2017
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONE

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na WYNAJEM POWIERZCHNI NA ZAINSTALOWANIE AUTOMATÓW SAMOSPRZEDAJĄCYCH : DO NAPOJÓW GOR ĄCYCH, PRZEKĄSEK, SŁODYCZY, NAPOJÓW CHŁODZĄCYCH ORAZ NA JEDNORAZOWE OBUWIE I FARTUCHY OCHRONNE NA TERENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU UL.UŁAŃSKA 28 W ŁOWICZU
plik do pobrania
Łowicz dn. 19.01.2017
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONE

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę procesora wizyjnego HD ze źródłem światła i videokolonoskopu do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
plik do pobrania
Łowicz dn. 19.01.2017
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONE

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
plik do pobrania
Łowicz dn. 16.01.2017
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem powierzchni reklamowych na terenie-ogrodzeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
plik do pobrania
Łowicz dn. 05.01.2017
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe świadczenie usług prania bielizny szpitalnej dla ZOZ w Łowiczu.
plik do pobrania
Łowicz dn. 16.11.2016
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

W związku z zamiarem zawarcia umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zakup poniżej 30.000 EURO) na WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W TYM ODPADÓW ZAKAŹNYCH POCHODZĄCYCH Z DIAGNOZOWANIA, LECZENIA I PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ W ZOZ ŁOWICZ UL.UŁAŃSKA 28 WRAZ Z ODDZIAŁEM FIZJOTERAPII I REHABILITACJI W STANISŁAWOWIE ORAZ ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W ŁOWICZU, UL.UŁAŃSKA 4A- (kod odpadów: 180101,180102*,180103*,180106* ,180109 ) na okres realizacji 12 miesięcy,
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami załączonymi do opisu przedmiotu zamówienia tj. załączniki nr 1,2 i akceptację wzoru umowy załącznik-nr 3 oraz załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
Ofertę wraz z załącznikami prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pocztą lub osobiście do sekretariatu ZOZ w Łowiczu w terminie do 30.09.2016r do godz. 12.00.
plik do pobrania
Łowicz dn. 20.09.2016
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu , ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej dla ZOZ w Łowiczu.
plik do pobrania
Łowicz dn. 03.06.2016
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Zestawienie ofert 1: plik do pobrania
Zestawienie ofert 2: plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu , ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi :
„Przeglądu okresowego przed sezonem letnim central wentylacyjnych,agregatu wody lodowej oraz klimatyzatorów wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. filtry powietrza w centralach , glikol w agregacie wody lodowej max.do 50 litrów -zamontowanych na terenie ZOZ przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu”.
plik do pobrania
Łowicz dn. 06.05.2016 Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu , ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy artykułów kancelaryjnych dla ZOZ w Łowiczu.
plik do pobrania
Łowicz dn. 21.04.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu , ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:
„Okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu
oraz budynku Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie”
plik do pobrania
Łowicz dn. 15.04.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu , ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów czystosciowych.
plik do pobrania
Łowicz dn. 07.04.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 , 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:
"obsługa konserwacyjno-serwisowa wewnętrznej instalacji telefonicznej w budynkach zlokalizowanych przy u. Ułańskiej 28 w Łowiczu:
budynku Administracji,
budynku głównym ZOZ w Łowiczu
budynku Poradni Leczenia Uzależnień,
budynku Rehabilitacji Leczniczej,
budynku Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii,
oraz
budynku Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie"
opartej na cyfrowej centrali telefonicznej Slican system IP-PBX wyposażonej w 8 portów wewnętrznych, 6 translacji analogowych i 2 dostępów BRA.
plik do pobrania
projekt umowy
Łowicz dn. 24.03.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 , 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę lamp zabiegowych medycznych w ilości 2 szt.
plik do pobrania
Łowicz dn. 09.03.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 , 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług transportowych (samochodem ciężarowym so 3,5 tony, zamkniętym)
plik do pobrania
Łowicz dn. 12.02.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Zaproszenie - ZAKOŃCZONY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 , 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla ZOZ w Łowiczu.

W związku z zamiarem podpisania umowy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zakup poniżej 30.000 EURO) na dostawę sprzętu i podzespołów komputerowych, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę sprzętu informatycznego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
Termin realizacji zamówienia 10 dni od podpisania umowy.
Termin płatności za fakturę 30 dni od daty dostarczenia faktury z towarem.
Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego lub przesłać na adres e-mail: marek@zoz.lowicz.pl do dnia 28.01.2016r. do godziny 12:00.
plik do pobrania
Łowicz dn. 20.01.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry