ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRZETARGI POWYŻEJ 30 000 EURO

Ogłoszenie informacyjne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje, że od dnia 15 marca 2017r. informacje o nowych zamówieniach publicznych są publikowane w biuletynie BIP ZOZ Łowicz w zakładce - "Zamówienia publiczne".

  Przejdź do:    BIP Łowicz / zamówienia publiczne

Osoba do kontaktów: Elżbieta Węglarek
Tel. (46) 837 56 11,12,13 wew. 252
Fax. (46) 837 59 91
E-mail: zozlowicz@interia.pl

PRZETARGI - Powyżej 30 000 Euro
ogłoszone przed 15 marca 2017 roku

Przetargi nieograniczone ogłoszone na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr19, poz.177 ze zmianami)

Przetarg nr 05/2017 - ZAKOŃCZONY

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno epidemiologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Numer ogłoszenia: 40484 - 2017 ; data zamieszczenia: 09.03.2017
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ 14.03.2017: plik do pobrani
Informacja z otwarcia ofert: plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 04/2017 - ZAKOŃCZONY

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz członków ich rodzin.
Numer ogłoszenia: 31945 - 2017 ; data zamieszczenia: 24.02.2017
plik do pobrania
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 36337 - 2017; data zamieszczenia: 03.03.2017
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ 03.03.2017: plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ 06.03.2017: plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ 07.03.2017: plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert: plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 02/2017 - ZAKOŃCZONY

Dzierżawa analizatorów, dostawa odczynników laboratoryjnych i artykułów medycznych.
Numer ogłoszenia: 26312 - 2017 ; data zamieszczenia: 16.02.2017
plik do pobrania
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 29349 - 2017; data zamieszczenia: 21.02.2017 plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ 21.02.2017: plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert: plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert - KOREKTA : plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 01/2017 - ZAKOŃCZONY

Dostawa produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych.
Numer ogłoszenia: 11301 - 2017 ; data zamieszczenia: 20.01.2017
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert: plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania
ZAWIADOMIENIE o korekcie wyboru najkorzystniejszej oferty - 23.02.2017r.: plik do pobrania

Przetarg nr 12/2016 - ZAKOŃCZONY

Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucja na poszczególne oddziały szpitalne.
Numer ogłoszenia: 368309 - 2016 ; data zamieszczenia: 16.12.2016
plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert: plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 11/2016 - ZAKOŃCZONE

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości sanitarno epidemiologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Numer ogłoszenia: 361190 - 2016 ; data zamieszczenia: 07.12.2016
plik do pobrania
Modyfikacja SIWZ 09.12.2016: plik do pobrania
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 366744 - 2016; data zamieszczenia: 14.12.2016 plik do pobrania
Modyfikacja SIWZ 14.12.2016: plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert: plik do pobrania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania plik do pobrania

Przetarg nr 10/2016 - ZAKOŃCZONY

Dzierżawa analizatorów i sysytemu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dostawą odczynników.
Numer ogłoszenia: 351549 - 2016 ; data zamieszczenia: 25.11.2016
plik do pobrania
Modyfikacja SIWZ: plik do pobrania
Załącznik do modyfikacji SIWZ: plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert: plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 9/2016 - ZAKOŃCZONY

Dostawa oleju napędowego.
Numer ogłoszenia: 331855 - 2016 ; data zamieszczenia: 27.10.2016
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert: plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 8/2016 - ZAKOŃCZONY
Dostawa wyrobów medycznych.
Numer ogłoszenia: 135953 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ II plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 7/2016 - ZAKOŃCZONY
Dostawa wyrobów medycznych.
Numer ogłoszenia: 65165 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 6/2016 - ZAKOŃCZONY
Dostawy wyrobów medycznych.
Numer ogłoszenia: 41475 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
plik do pobrania
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 44345 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016 plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ II plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ III plik do pobrania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na dostawy wyrobów medycznych w części zadań nr 13 i 15: plik do pobrania

Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 5/2016 - ZAKOŃCZONY
Dostawa odczynników do RKZ, serologicznych i szybkich testów laboratoryjnych.
Numer ogłoszenia: 61498 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 4/2016 - ZAKOŃCZONY
Dostawa rękawic medycznych i staplerów.
Numer ogłoszenia: 25967 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 3/2016 - ZAKOŃCZONY
Dostawa leków i substancji farmaceutycznych.
Numer ogłoszenia: 21559 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016
plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 2/2016 - ZAKOŃCZONY
Dostawy podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do monitorowania posiewów.
Numer ogłoszenia: 12015 - 2016; data zamieszczenia: 04.02.2016
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ II plik do pobrania
Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Przetarg nr 1/2016 - ZAKOŃCZONY
Dostawy leków, substancji farmaceutycznych i środków do dezynfekcji.
Numer ogłoszenia: 4939 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ I plik do pobrania
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ II plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ III plik do pobrania

Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry