ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie informacyjne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje, że od dnia 01.01.2021 wszystkie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego publikowane są na stronie internetowej:

  Przejdź do:    Portal SMART PZP

Ogłoszenie informacyjne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje, że od dnia 15 marca 2017r. informacje o nowych zamówieniach publicznych są publikowane w biuletynie BIP ZOZ Łowicz w zakładce - "Zamówienia publiczne".

  Przejdź do:    BIP Łowicz / zamówienia publiczne

Przetargi ogłoszone przed 15 marca 2017 roku.

  Przejdź do:    - przetargi powyżej 30 000 Euro

  Przejdź do:    - przetargi poniżej 30 000 Euro

Osoba do kontaktów: Elżbieta Węglarek
Tel. (46) 837 56 11,12,13 wew. 252
Fax. (46) 837 59 91
E-mail: zozlowicz@interia.pl

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry