PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

  Telefon do poradni - rejestracji:    46 / 837 56 11,12,13 wew. 285

  Telefon bezpośredni do poradni - rejestracji:    46 / 837 37 07

  Formularz do rejestracji elektronicznej:    e-rejestracja

HARMONOGRAM PRACY PORADNI
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:00 - 18:30 08:00 - 20:00 08:00 - 19:00 08:00 - 15:35 08:00 - 15:35

Zespół terapeutyczny:

Kierownik Poradni: mgr Ewa Kapuścińska - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Psycholog Kliniczny: mgr Izabela Szwarocka
Specjalista Psychoterapii Uzależnień: mgr Małgorzata Frątczak
Specjalista Psychiatra: lek. Agnieszka Gratys – Miziołek
Pracownik Socjalny: mgr Izabela Zbrożek
Sekretarka medyczna: Jolanta Latoszewska


OFERTA TERAPEUTYCZNA PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ w ŁOWICZU
- przeznaczona dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Ramowy program dla osób uzależnionych
Podstawowe cele:
1. Utrzymanie abstynencji
2. Uczenie się życia w trzeźwości
3. Usuwanie zaburzeń i rozwiązywanie problemów osobistych
4. Edukacja rodziny

Zadania terapeutyczne realizowane są etapami tj.

I Etap wstępny – Diagnoza, motywowanie, edukacja.
- nawiązanie wstępnego kontaktu
- informowanie nt. zasad i czasu trwania terapii, warunki kontraktu terapeutycznego
- diagnostyka nozologiczna i problemowa, ustalanie Osobistego Planu Terapii
- wzbudzanie motywacji do zmiany i leczenia
- rozpoczęcie terapii grupowej – grupa wstępna 8 spotkań

II Etap - Terapia intensywna
- terapia indywidualna i grupowa
- praca nad uznaniem własnego uzależnienia i powstrzymaniem się od picia .
Blok zajęć: czy jestem alkoholikiem, akceptacja, różne sposoby doświadczania siebie, dostrzeganie podobieństwa w związku z chorobą, zrozumienie szkód, strat spowodowanych przez picie (destrukcja). Uznanie faktu utraty kontroli nad piciem i nad własnym życiem zniszczonym przez picie. Uczenie rozpoznawania głodu alkoholowego, technik radzenia sobie z silnym pragnieniem picia. Pomoc w utrzymaniu abstynencji. Na tym etapie pacjent, uczestnicząc w psychoterapii ma świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję o leczeniu, rozpoznać własne uzależnienie i uznać swoją bezsilność wobec alkoholu oraz nauczyć się zapobiegać nawrotom.

III Etap - Terapia pogłębiona
- psychoterapia indywidualna; tu praca nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia i tj.
- zmiana nałogowej regulacji emocjonalnej
- zmiana mechanizmu iluzji i zaprzeczenia
- zmiana tożsamości alkoholowej
- rozwijanie umiejętności zapobiegania nawrotom, umiejętności asertywnych zachowań abstynenckich TAZA
Na tym etapie pracy terapeutycznej pacjenci dodatkowo pracują nad problemami osobistymi.

Program terapeutyczny dla rodzin
Cele:
- przekazanie wiedzy nt. choroby alkoholowej i współuzależnienia
- rozpoznanie własnej sytuacji rodzinnej
- uczenie się i ćwiczenie nowych konstruktywnych zachowań
Metody:
- psychoterapia indywidualna: diagnoza problemowa, opracowanie Osobistych Planów Terapii, rozwiązywanie problemów osobistych w ramach OPT
- psychoterapia grupowa, praca zgodna z opracowanym scenariuszem zajęć

W poradni prowadzona jest również Terapia Par 8-10 sesji


Niezbędne informacje dla pacjenta podczas przyjęcia i leczenia:
Poradnia zapewnia rejestrację na podstawie zgłoszenia osobistego lub telefonicznego: bezpośrednio 46 / 837 37 07 lub przez centralę 46 / 837 56 11,12,13 wew. 285 oraz na stronie internetowej ZOZ Łowicz w zakładce E-rejestracja można wypełnić formularz dotyczący rejestracji do Poradni Leczenia Uzależnień i wysłać zgodnie z instrukcją.
Rejestracji osobistej lub telefonicznej można dokonywać:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 08.00 do 15.35
- środa od godz. 09.30 do 17.05

Podczas przyjęcia wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do poradni nie wymagane są skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalistów i przyjmowane są wszystkie osoby w tym nieubezpieczone.

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry