NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

  Telefon stacjonarny do poradni:    46 / 837 56 11,12,13 wew. 508

  Telefon komórkowy do poradni:    509 056 091

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godz.18:00-8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Świadczenia udzielane są w „Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 28 (budynek administracji , parter) .Pacjenci przyjmowani są niezależnie od miejsca zamieszkania.

Dyżurujący lekarz i pielęgniarka udzielają świadczeń:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
• telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w „Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry