ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZO-NEONATOLOGICZNY       -        tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 203

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Adam Skoneczny
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. 233

Położna koordynująca: Bogumiła Cebula
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. 227

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Mini galeria z Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego:

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry