ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  -        tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 221

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Andrzej Kaźmierczak
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. 221

Pielęgniarka koordynująca: Grażyna Gawrońska
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. 130

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry