OFERTY PRACY

o zatrudnieniu lekarzy specjalistów

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarzy chętnych specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: Urszula Kapusta-Tymoshchuk Nr tel. 604 477 615
(oferujemy mieszkanie)

Łowicz dn. 24.06.2020r.

o zatrudnieniu lekarzy specjalistów

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii lub lekarzy chętnych specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Posiadamy 5 miejsc rezydenckich.
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: nr tel. (46) 837-53-68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym: Andrzej Sobieraj Nr tel. (46) 837-56-11,12,13 wew.211 lub 216

Łowicz dn. 07.11.2019r.

o zatrudnieniu technika elektroradiologii

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni od zaraz technika elektroradiologii ze znajomością obsługi aparatu tomograficznego na podstawie umowy o pracę.

Telefon kontaktowy do kierownika zespołu techników rtg: (46)837-56-11,12,13 wew.234
Warunki płacowe do uzgodnienia z dyrektorem szpitala: nr tel. (46)837-53-68

Łowicz dn. 26.04.2019r.

o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii lub lekarzy chętnych specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Posiadamy 5 miejsc rezydenckich.


Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: nr tel. (46) 837-53-68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym
Andrzej Sobieraj - nr tel. (46)837-56 -11,12,13 wew.211 lub 216.

Łowicz dn. 21.02.2018r.

o zatrudnieniu lekarzy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni lekarzy do pracy w oddziale wewnętrznym:

- lekarzy chcących specjalizować się w chorobach wewnętrznych, posiadamy 5 miejsc rezydenckich
- lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych i kardiologii
Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala:
tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym:
Andrzej Sobieraj: tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 211 lub 216

Łowicz dn. 10.08.2017r.

o zatrudnieniu asystentki-sekretarki medycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni asystentkę medyczną - sekretarkę do pracy w oddziale wewnętrznym.

Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym:
Andrzej Sobieraj: tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 211 lub 216

Łowicz dn. 10.08.2017r.

o zatrudnieniu lekarza

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni lekarza rezydenta lub lekarza pediatrę do pracy w oddziale pediatrycznym.

Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: tel. (46)837 53 68
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem pediatrycznym
Elżbieta Młoczkowska: tel. 602 577 580

Łowicz dn. 10.08.2017r.

o zatrudnieniu pielęgniarek

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni:

1. Pielęgniarkę epidemiologiczną
Wymagania:

 - aktualne prawo wykonywania zawodu,
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii,
- średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa,
- co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu,
- umiejętność obsługi komputera.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Termin, miejsce składania aplikacji: do 15 listopada 2016 r., Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.

2. Pielęgniarki / pielęgniarzy do oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym
Wymagania:

- tytuł zawodowy pielęgniarka / pielęgniarz,
- aktualne prawo wykonywania zawodu
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Miejsce składania aplikacji: Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.

3. Pielęgniarki / pielęgniarzy do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
Wymagania:

- tytuł zawodowy pielęgniarka / pielęgniarz,
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Miejsce składania aplikacji: Sekretariat szpitala, ul. Ułańska 28.

Łowicz dn. 10.08.2017r.

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry