KONKURSY NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Kontakt:
Tel. (46) 837 56 11,12,13 wew. 276
Fax. (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014

  Treść

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wejścia w życie „Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej”
załączniki:
zarządzenie
regulamin
załącznik nr 1
załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 60/2014

  Treść

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany „Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej”
załączniki:
zarządzenie
załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 15/2019

  Treść

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 listopada 2014 r.
załączniki:
zarządzenie


klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób świadczących dla ZOZ w Łowiczu usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych: klauzula informacyjna

OGŁOSZENIA KONKURSOWE


Konkurs Ofert nr 41/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu kardiologii przez lekarza (kod CPV 85121231-1) w Poradni kardiologicznej ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 15.06.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 40/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu konkursowym na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w Oddziale chirurgicznym oraz na specjalistyczne usługi chirurgiczne (kod CPV 85121300-6) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w Poradni chirurgii ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
Zmiany w konkursie: POBIERZ

data zamieszczenia: 09.06.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 39/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.06.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 38/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.06.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 37/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu konkursowym na usługi świadczone przez personel medyczny ( kod CPV 85141000-9 ), polegające na świadczeniu usług zdrowotnych w zakresie transportu medycznego oraz w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez przez pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 14.05.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 36/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.05.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 35/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w oddziale neonatologicznym ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 06.04.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 34/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1), polegające na pełnieniu gotowości do udzielenia świadczeń medycznych na bloku operacyjnym ZOZ w Łowiczu. Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.03.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 33/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na świadczenie usług obrazowania medycznego (Kod CPV 85150000-5), polegających na zapewnieniu pracy Pracowni rentgenodiagnostyki i Pracowni tomografii komputerowej poza podstawowym czasem pracy techników elektroradiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.03.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 32/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 10.03.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 31/2020 - ZAKOŃCZONY

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie międzyszpitalnym karetką transportową ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 17.01.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 30/2020 - ZAKOŃCZONY

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz transporcie medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 17.01.2020 r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 29/2019 - AKTUALNY

o konkursie ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.12.2019r.


Pliki do pobrania: Pytania i wyjaśnienia

Konkurs Ofert nr 28/2019 - ZAKOŃCZONY

o konkursie ofert na usługi ortopedyczne (kod CPV 85121283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu oraz udzielaniu konsultacji ortopedycznych w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 03.12.2019r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 27/2019 - ZAKOŃCZONY

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym i pediatrycznym ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.12.2019r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 26/2019 - ZAKOŃCZONY

o konkursie na wykonywanie usług świadczonych przez laboratoria medyczne (kod CPV 85145000-7), polegających na wykonywaniu usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj: badań hormonalnych, markerów nowotworowych, immunoglobuliny, diagnostyki anemii, diagnostyki cukrzycy, diagnostyki WZW, diagnostyki chorób infekcyjnych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert: plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia: plik do pobrania

data zamieszczenia: 28.11.2019r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert plik do pobrania

Informacja dla oferentów, których oferty nie zostały wybrane plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 25/2019 - ZAKOŃCZONY

o konkursie na usługi świadczone przez personel medyczny (kod CPV 85141000-9), polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego oraz świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez przez lekarzy systemu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 28.10.2019r.


Pobierz Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 24/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.09.2019r.


Pytania i wyjaśnienia: plik do pobrania


Pytania i wyjaśnienia 2: plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia 3: plik do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 23/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 16.08.2019r.


Propozycje i wyjaśnienia: plik do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 22/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie międzyszpitalnym karetką transportową ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 07.08.2019r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 21/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 06.08.2019r.


Odpowiedzi na zadane pytania do oferty: plik do pobrania


Informacja o przedłużeniu składania ofert: plik do pobrania


Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania


Konkurs Ofert nr 20/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 06.08.2019r.


Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 19/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) polegające na pozostawaniu w gotowości do udzielenia świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w oddziale neonatologicznym ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 08.07.2019r.


Ogłoszenie o odwołaniu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 18/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, pediatrycznym i położniczo - ginekologicznym oraz gotowości w oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 04.07.2019r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 17/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 85121283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 03.07.2019r.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 16/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 85|21283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 17.06.2019r.


Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry