KONKURSY NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Kontakt:
Tel. (46) 837 56 11,12,13 wew. 276
Fax. (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014

  Treść

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wejścia w życie „Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej”
załączniki:
zarządzenie
regulamin
załącznik nr 1
załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 60/2014

  Treść

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany „Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej”
załączniki:
zarządzenie
załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 15/2019

  Treść

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawierania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prac Komisji Konkursowej” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 listopada 2014 r.
załączniki:
zarządzenie


klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób świadczących dla ZOZ w Łowiczu usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych: klauzula informacyjna

OGŁOSZENIA KONKURSOWE


Konkurs Ofert nr 67/2021 - AKTUALNY

nna ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w czasie transportu międzyszpitalnego karetką transportową

data zamieszczenia:10.09.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ


Konkurs Ofert nr 66/2021 - ZAKOŃCZONY

na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala ZOZ w Łowiczu

data zamieszczenia:08.09.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


Konkurs Ofert nr 65/2021 - ZAKOŃCZONY

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, tj. świadczenie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5) przez technika elektroradiologii w Dziele Diagnostyki Medycznej w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu.

data zamieszczenia:18.08.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


Konkurs Ofert nr 64/2021 - ZAKOŃCZYNY

na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-0), usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) i usługi świadczone przez ratowników medycznych (kod CPV 85141000-9) w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu

data zamieszczenia:17.08.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


Konkurs Ofert nr 63/2021 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ) - pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale ginekologiczno –położniczo -neonatologicznym ZOZ w Łowiczu

data zamieszczenia:10.08.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


Konkurs Ofert nr 62/2021 - ZAKOŃCZONY

na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz dyżurów w tym oddziale w ZOZ w Łowiczu

data zamieszczenia:09.07.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


Konkurs Ofert nr 61/2021 - ZAKOŃCZONY

na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii i pełnieniu dyżurów lekarskich w tym oddziale oraz koordynowaniu pracą izby przyjęć szpitala i kierowaniu blokiem operacyjnym w ZOZ w Łowiczu

data zamieszczenia:21.06.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ
Pliki do pobrania: Pytania i wyjaśnienia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


Konkurs Ofert nr 60/2021 - ZAKOŃCZONY

na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale chirurgicznym, pełnieniu dyżurów lekarskich i gotowości, na specjalistyczne usługi chirurgiczne (kod CPV 85121300-6) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w Poradni chirurgii ogólnej ZOZ w Łowiczu oraz świadczenie usług szpitalnych (kod CPV 85111000-0) wykonanych przez lekarza kierującego oddziałem chirurgicznym.

data zamieszczenia:17.06.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


Konkurs Ofert nr 59/2021 - ZAKOŃCZONY

na udzielanie świadczeń z zakresu kardialogii przez lekarza (kod CPV 85121231-1) w Poradni Kardiologicznej w Łowiczu

data zamieszczenia:15.06.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Konkurs Ofert nr 58/2021 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

data zamieszczenia:07.05.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Konkurs Ofert nr 57/2021 - ZAKOŃCZONY

na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale chirurgicznym, pełnieniu dyżurów lekarskich i gotowości oraz udzielaniu świadczeń zdrowotnych w trybie planowym w tym oddziale w ZOZ w Łowiczu

data zamieszczenia:05.05.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Konkurs Ofert nr 56/2021 - ZAKOŃCZONY

na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziale ginekologiczno - położniczo - neonatologicznym ZOZ w Łowiczu.

data zamieszczenia:10.03.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Konkurs Ofert nr 55/2021 - ZAKOŃCZONY

na świadczenia zdrowotne, tj. Świadczenie usług obrazowania medycznego (Kod CPV 85150000-5) przez technika elektroradiologii w Dziale Diagnostyki Medycznej w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu oraz kierowanie zespołem techników elektroradiologii.

data zamieszczenia:04.03.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Konkurs Ofert nr 54/2021 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne z zakresu wykonywania badań i opisów ultrasonograficznych serca (Kod CPV 85150000-5) w pracowni ultrasonografii ZOZ w Łowiczu.

data zamieszczenia:12.02.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Konkurs Ofert nr 53/2021 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu konkursowym na świadczenie usług szpitalnych (Kod CPV 85111000-0) wykonywanych przez lekarza kierującego oddziałem fizjoterapii i rehabilitacji w ZOZ w Łowiczu

data zamieszczenia:04.02.2021r.


Pliki do pobrania: SIWZ

Konkurs Ofert nr 52/2021 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz transporcie medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Informacja do konkursu: POBIERZ

data zamieszczenia:27.01.2021r.Konkurs Ofert nr 51/2021 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz pełnieniu dyżurów lekarskich w tym oddziale w ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ
Informacja do konkursu: POBIERZ

data zamieszczenia:18.01.2021r.Konkurs Ofert nr 50/2020 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz pełnieniu dyżurów lekarskich w tym oddziale w ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 21.12.2020r.Konkurs Ofert nr 49/2020 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, tj. świadczenie usług obrazowania medycznego (Kod CPV 85150000-5), polegających na zapewnieniu pracy Pracowni rentgenodiagnostyki i Pracowni tomografii komputerowej poza podstawowym czasem pracy techników elektroradiologii w ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 17.12.2020r.

Konkurs Ofert nr 48/2020 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich i zastępowaniu p.o. zastępcy lekarza kierującego oddziałem w czasie jego nieobecności w oddziale ftzjoterapii i rehabilitacji ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 03.12.2020r.

Konkurs Ofert nr 47/2020 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na wykonywanie usług medycznych (kod CPV 85121000-3), polegających na świadczeniu usług międzyszpitalnych przewozów pacjentów transportem medycznym typu „S” i typu „P” dla ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 05.11.2020r.

Konkurs Ofert nr 46/2020 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcte umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 8512l283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej oraz udzielaniu konsultacji ortopedycznych w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 19.10.2020r.

Konkurs Ofert nr 45/2020 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkurs ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanię badań i opisów ultrasonograftcznych serca (Kod CPV 85150000-5) w pracowni ultrasonografii ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 15.10.2020r.

Konkurs Ofert nr 44/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu konkursowym ofert na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5), polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej oraz badań rtg w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 26.08.2020r.

Pytania i wyjaśnienia plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia cz.2plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia cz.3plik do pobrania

Zał. nr 3 do umowy po modyfikacjiplik do pobrania

Konkurs Ofert nr 43/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu konkursowym ofert na wykonywanie badań i opisów radiologicznych, tomografii komputerowej i ultrasonograficznych (Kod CPV 85150000-5) przez lekarzy w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 26.08.2020r.

Konkurs Ofert nr 42/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu konkursowym ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece zdrowotnej oraz transporcie medycznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ
Zmiany w konkursie: Plik do pobrania
Informacja do konkursu: Plik do pobrania

Przedłużenie terminu składania ofert plik do pobrania

data zamieszczenia: 19.08.2020r.


Konkurs Ofert nr 41/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu kardiologii przez lekarza (kod CPV 85121231-1) w Poradni kardiologicznej ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 15.06.2020 r.


Konkurs Ofert nr 40/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu konkursowym na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w Oddziale chirurgicznym oraz na specjalistyczne usługi chirurgiczne (kod CPV 85121300-6) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w Poradni chirurgii ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
Zmiany w konkursie: POBIERZ

data zamieszczenia: 09.06.2020 r.


Konkurs Ofert nr 39/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.06.2020 r.


Konkurs Ofert nr 38/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.06.2020 r.


Konkurs Ofert nr 37/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu konkursowym na usługi świadczone przez personel medyczny ( kod CPV 85141000-9 ), polegające na świadczeniu usług zdrowotnych w zakresie transportu medycznego oraz w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez przez pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 14.05.2020 r.


Konkurs Ofert nr 36/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.05.2020 r.


Konkurs Ofert nr 35/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w oddziale neonatologicznym ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 06.04.2020 r.


Konkurs Ofert nr 34/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1), polegające na pełnieniu gotowości do udzielenia świadczeń medycznych na bloku operacyjnym ZOZ w Łowiczu. Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.03.2020 r.


Konkurs Ofert nr 33/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na świadczenie usług obrazowania medycznego (Kod CPV 85150000-5), polegających na zapewnieniu pracy Pracowni rentgenodiagnostyki i Pracowni tomografii komputerowej poza podstawowym czasem pracy techników elektroradiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 12.03.2020 r.


Konkurs Ofert nr 32/2020 - ZAKOŃCZONY

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 10.03.2020 r.


Konkurs Ofert nr 31/2020 - ZAKOŃCZONY

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie międzyszpitalnym karetką transportową ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 17.01.2020 r.


Konkurs Ofert nr 30/2020 - ZAKOŃCZONY

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz transporcie medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 17.01.2020 r.


Konkurs Ofert nr 29/2019 - ZAKOŃCZONY

o konkursie ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 13.12.2019r.


Pliki do pobrania: Pytania i wyjaśnienia

Konkurs Ofert nr 28/2019 - ZAKOŃCZONY

o konkursie ofert na usługi ortopedyczne (kod CPV 85121283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu oraz udzielaniu konsultacji ortopedycznych w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 03.12.2019r.


Konkurs Ofert nr 27/2019 - ZAKOŃCZONY

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym i pediatrycznym ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.12.2019r.


Konkurs Ofert nr 26/2019 - ZAKOŃCZONY

o konkursie na wykonywanie usług świadczonych przez laboratoria medyczne (kod CPV 85145000-7), polegających na wykonywaniu usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj: badań hormonalnych, markerów nowotworowych, immunoglobuliny, diagnostyki anemii, diagnostyki cukrzycy, diagnostyki WZW, diagnostyki chorób infekcyjnych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert: plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia: plik do pobrania

data zamieszczenia: 28.11.2019r.


Informacja dla oferentów, których oferty nie zostały wybrane plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 25/2019 - ZAKOŃCZONY

o konkursie na usługi świadczone przez personel medyczny (kod CPV 85141000-9), polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego oraz świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez przez lekarzy systemu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 28.10.2019r.


Pobierz Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert

Konkurs Ofert nr 24/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 02.09.2019r.


Pytania i wyjaśnienia: plik do pobrania


Pytania i wyjaśnienia 2: plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia 3: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 23/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 16.08.2019r.


Propozycje i wyjaśnienia: plik do pobrania

Konkurs Ofert nr 22/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie międzyszpitalnym karetką transportową ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 07.08.2019r.


Konkurs Ofert nr 21/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 06.08.2019r.


Odpowiedzi na zadane pytania do oferty: plik do pobrania


Informacja o przedłużeniu składania ofert: plik do pobrania


Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania


Konkurs Ofert nr 20/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 06.08.2019r.


Konkurs Ofert nr 19/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) polegające na pozostawaniu w gotowości do udzielenia świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w oddziale neonatologicznym ZOZ w Łowiczu

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 08.07.2019r.


Konkurs Ofert nr 18/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, pediatrycznym i położniczo - ginekologicznym oraz gotowości w oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 04.07.2019r.


Konkurs Ofert nr 17/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 85121283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 03.07.2019r.


Konkurs Ofert nr 16/2019 - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 85|21283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu.

Pliki do pobrania: SIWZ

data zamieszczenia: 17.06.2019r.


Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry