ISO 9001:2015

Zakres certyfikacji obejmuje świadczenia medyczne w zakresie:
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
- stacjonarnej i ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej
- terapii uzależnień
- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
- transportu sanitarnego

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry