ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ZOZ ŁOWICZ

Elektroniczna skrzynka podawcza Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

  Przejdź do:    http://epuap.gov.pl

Adres skrytki ePUAP: /ZOZLowicz/SkrytkaESP

Pismo ogólne do podmiotu

  Przejdź do:    pismo ogólne

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia.
UWAGA ! Aby można było złożyć wniosek do ZOZ konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do ZOZ:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
Dostarczenie dokumentów w dni powszednie: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-15:00 do sekretariatu ZOZ Łowicz, mieszczącego się w pokoju nr 213 przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu na następujących nośnikach danych:
- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
- Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do ZOZ:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub za pomocą profilu zaufanego. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry