DZIAŁ FIZJOTERAPII (GABINET FIZJOTERAPII)

  Telefon do ośrodka:    46 / 837 56 11,12,13 wew. 435

HARMONOGRAM PRACY DZIAŁU FIZJOTERAPII
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 19:00

W ramach umowy z NFZ przyjmujemy bezpłatnie pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Umowa obejmuje fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne z kinezyterapii , fizykoterapii i masażu.
Aby skorzystać ze świadczeń finansowanych przez NFZ należy posiadać skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.


W ramach umowy z NFZ prowadzimy rehabilitację po COVID-19. Skierowanie na rehabilitację wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19, z dopiskiem na skierowaniu „po przebytej chorobie COVID-19”. Na rehabilitacje ambulatoryjną kwalifikują się pacjenci z dusznością, która negatywnie wpływa na aktywność pacjenta -w skali mMRC wynik ≥ 1 (0-4) do 6 miesięcy po chorobie.


Skierowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych musi zawierać:
- pieczęć nagłówkową z numerem umowy z NFZ
- imię, nazwisko, adres zamieszkania
- PESEL
- rozpoznanie w języku polskim
- kod jednostki chorobowej wg. klasyfikacji ICD-10
- choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki mające wpływ na proces rehabilitacji tj. wszczepione urządzenia wspomagające pracę uk. krążeniowo-oddechowego, metali, przyjmowane leki
- pieczęć i podpis lekarza
- w przypadku lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczneOferujemy zakres usług:

Hydroterapia
- kąpiel wirowa kończyn górnych, dolnych oraz kręgosłupa

Fizykoterapia
- DKF
- Terapuls
- naświetlania lampą Solux
- Ultradźwięki
- krioterapia miejscowa
- laseroterapia punktowa i skaner
- prądy TENS
- prądy diadynamiczne
- prądy interferencyjne
- prądy Kotza
- Galwanizacja
- Jonoforeza
- elektrostymulacja
- prądy Trauberta
- masaż ręczny
- masaż limfatyczny ręczny
- masaż limfatyczny mechaniczny
- impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości

Kinezyterapia
- mobilizacje
- manipulacje
- pionizacja i nauka poruszania
- wyciągi
- ćwiczenia specjalne i indywidualnie przy zespołach bólowych kręgosłupa, gimnastyka oddechowa, prowadzone metodą PNF
- ćwiczenia ogólnousprawniające:
• równoważne
• rozluźniające
• relaksujące
• samoobsługi
• sprawności manualnej
• ogólnokondycyjnej
- ćwiczenia bierne, redresyjne, wspomagane, samowspomagane
- ćwiczenia czynne w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, izometryczne, kontrlateralne


autoryzacja: Iwona Rubin

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry