KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektor szpitala - Urszula Kapusta-Tymoshchuk


Połączenie przez sekretariat

46-837 56 11,12,13 wew. 277

lub 46-837 53 68

urszula.kapusta@zoz.pol.pl

p.o. Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa - Filip Płużański


Połączenie przez sekretariat

46-837 56 11,12,13 wew. 277

lub 46-837 53 68

filip.pluzanski@zoz.pol.pl

Główny Księgowy - Jolanta Kosiorek


46-837 56 11,12,13 wew. 270

jolanta.kosiorek@zoz.pol.pl

Naczelna Pielęgniarka - Ewa Michalska


46-837 56 11,12,13 wew. 131

ewa.michalska@zoz.pol.pl

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry