DLA PERSONELU SZPITALAiInformacja o ochronie danych osobowych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywiloprawnych: informacja


Regulamin Organizacyjny ZOZ w Łowiczu (25.07.2019): regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu: załącznik nr 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu: załącznik nr 2

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu: załącznik nr 3


Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta: treść ustawy


Statut ZOZ w Łowiczu: Statut - Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28.02.2018r.


Leczenie szpitalne - aktualna charakterystyka grup JGP z lipca 2019r. JGP.pdf


Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego ZOZ w Łowiczu. instrukcje do pobrania


KARTY CHARAKTERYSTYK SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH: Pobierz plik
AKTIVATOR SEKUSEPT PULVER CLASSIC.pdf
Desderman - 2018.pdf
Formaldehyd 10% - 2017.pdf
Gigasept FF new - 2017.pdf
Gigazyme - 2018.pdf
INCIDES N 2016.pdf
INCIDIN FOAM 2017.pdf
INCIDIN LIQUID SPRAY 2017.pdf
INCIDIN OXYFOAM S 2017.pdf
MELISEPTOL_FOAM_2017.pdf
Meliseptol-rapid_2017.pdf
Nadtlenek wodoru 3% -2010.pdf
ProntOral_2017.pdf
Prontoderm-roztwor.pdf
Prontosan-wound-gel-_zel-na-rany.pdf
SEKUMATIC MULTICLEAN 2013.pdf
SEKUSEPT AKTIV 2017.pdf
SEKUSEPT PULVER.pdf
SKINMAN SOFT PROTECT 2017.pdf
mediwipes_dm_sds_wg_clp.pdf
neodisher-MediClean-forte_SDB_PLpl_PN4050_2015-06-01.pdf
neodisher-Septo-DN_SDB_PLpl_PN4010_2015-06-01.pdf


Kodeks Etyki Kodeks


Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry