BLOK OPERACYJNY       -        tel. 46 / 837 56 11,12,13 wew. 231

Kierownik: dr n.med. Dariusz Trepto
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. 231

Pielęgniarka koordynująca: Agnieszka Gąsecka
Telefon kontaktowy: 46 / 837 56 11,12,13 wew. 231

Blok operacyjny dysponuje trzema nowoczesnymi salami operacyjnymi z niezbędnym zapleczem
- sala wybudzeniowa, myjnie narzędzi i sterylizacja.

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry