SŁUŻYMY PACJENTOM ZAWSZE WTEDY, KIEDY NAS POTRZEBUJĄ

AKTUALNOŚCI

w postępowaniu w sprawie konkursu ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0),

polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 14.02.2020 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi

"Przegląd wyposażenia sprężarkowni powietrza medycznego i technicznego zlokalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu".
Pliki do pobrania: Zaproszenie + umowa serwisowa + formularz ofertowy
data zamieszczenia: 05.02.2020 r.

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie międzyszpitalnym karetką transportową ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 17.01.2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych

z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz transporcie medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 17.01.2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

o zatrudnieniu lekarzy i pielęgniarekZatrudnimy lekarzy na oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia z dyrekcją ZOZ w Łowiczu.
Tel. kontaktowy: 601-253-944, 604-477-615 lub sekretariat 46 837-56-11 wew. 277
Zatrudnimy pielęgniarki
Tel. kontaktowy: 885-269-999, 601-253-944 lub sekretariat 46 837-56-11 wew. 277

Łowicz dn. 30.12.2019r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi

"Przegląd wyposażenia sprężarkowni powietrza medycznego i technicznego zlokalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu".
Pliki do pobrania: Zaproszenie + umowa serwisowa + formularz ofertowy
data zamieszczenia: 10.01.2020 r.

Defibrylatory dla ZOZ w Łowiczu

Nowoczesne defibrylatory dla naszego ZOZ

Nowoczesne defibrylatory dla naszego ZOZ Mamy to – dwa nowe defibrylatory z modemami zostały dziś (23 grudnia) przekazane przez Tadeusza Woźniaka, posła na Sejm RP na ręce Dyrektor naszego ZOZ, Urszuli Kapusty-Tymoshchuk. Te nowoczesne urządzenia zakupiono dzięki osobistej pomocy posła Woźniaka ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja do zakupu wyniosła 168 tysięcy złotych, natomiast wkład własny to jedynie 2 tysiące. Taką kwotę zapłaciło za urządzenia dla naszej jednostki Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Dokumenty dotyczące dofinansowania podpisali końcu września w Ministerstwie Sprawiedliwości: Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek oraz Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk. W uroczystości przekazania urządzeń ratujących życie w nagłych przypadkach zatrzymania akcji serca brał udział Piotr Malczyk, Wicestarosta Łowicki; Marcin Pluta, Sekretarz Powiatu oraz Ilona Wężowska, Dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
Defibrylator

Mini galeria z odbioru Defibrylatorów:

Łowicz dn. 23.12.2019r.

o konkursie ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0),

polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 13.12.2019r.
Pliki do pobrania: Pytania i wyjaśnienia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi

"Przegląd wyposażenia sprężarkowni powietrza medycznego i technicznego zlokalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Ułańskiej 28 w Łowiczu".
Pliki do pobrania: Zaproszenie + umowa serwisowa + formularz ofertowy
data zamieszczenia: 13.12.2019r.

Informacja o zamknięciu postępowaniaplik do pobrania

o konkursie na usługi ortopedyczne (kod CPV 85121283-0 ),

polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu oraz udzielaniu konsultacji ortopedycznych w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 03.12.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych

z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym i pediatrycznym ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 02.12.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

na wykonywanie usług świadczonych przez laboratoria medyczne (kod CPV 85145000-7),

polegających na wykonywaniu usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj: badań hormonalnych, markerów nowotworowych, immunoglobuliny, diagnostyki anemii, diagnostyki cukrzycy, diagnostyki WZW, diagnostyki chorób infekcyjnych i innych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 28.11.2019r.

Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert: plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia: plik do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert plik do pobrania

Informacja dla oferentów, których oferty nie zostały wybrane plik do pobrania

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów

hospitalizowanych oraz leczonych w ZOZ w Łowiczu w latach 1992 - 1999

data zamieszczenia: 27.11.2019r.

pobierz ogłoszenie

na dzierżawę powierzchni na prowadzenie małej gastronomii-bufetu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje, że posiada do wydzierżawienia ogólną powierzchnię 19m2 znajdującą się w holu wejścia do budynku Szpitala obok szatni z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii-bufetu dla osób odwiedzających i osób chorych przebywających w Szpitalu. Telefon kontaktowy: (46)837-56-11,12,13 wew. 267 lub 252

data zamieszczenia:19.11.2019r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

przeprowadzenia pomiarów pola elektromagnetycznego wraz z szacowaniem narażenia na pole elektromagnetyczne dla następujących urządzeń będących na wyposażeniu Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Łowiczu, ul. Ułańska 28 oraz jego oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 19.11.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

Nowu ambulans już w służbie

Nowy ambulans dla naszego ZOZ.

Nasz nowy ambulans jest już w służbie i ratuje ludzkie życie, Dostawa i odbiór pojazdu nastąpiły 21 października, znacznie przed wcześniej planowanym terminem. O przyśpieszenie terminu dostawy zabiegały władze Powiatu Łowickiego, albowiem doskonale zdają sobie sprawę z pilnych potrzeb ratownictwa medycznego w naszym regionie. Karetka na podwoziu Volkswagena Crafter służy jako specjalistyczny ambulans typu S, wyposażona w niezbędny sprzęt ratowniczy, wykorzystywany w stanach zagrożenia życia. Zakup nowego ambulansu został sfinansowany dzięki dotacji w wysokości 550. 000 zł przekazanej Powiatowi Łowickiemu przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Niebagatelną pomoc przy uzyskaniu tego wsparcia odegrał Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki. W przyszłym roku Starostwo Powiatowe w Łowiczu chce skutecznie ubiegać się o zakup kolejnego nowego ambulansu, dzięki czemu będzie możliwe budowanie systemu ratownictwa medycznego w powiecie łowickim. Specjalistyczne karetki typu „S” interweniują przy najbardziej skomplikowanych zdarzeniach. Obsługę ambulansu stanowił zespół ratowników, w którym przynajmniej jedna osoba to lekarz. Wyposażenie nowego ambulansu jest na światowym poziomie, a jego zaawansowanie techniczne jest najnowocześniejsze. Czas między dostawą a włączeniem do służby nowego ambulansu był przeznaczony na dokładne sprawdzenie całego wyposażenia pojazdu oraz zarejestrowanie go.
Ambulans

Mini galeria Ambulansu

Łowicz dn.04.11.2019 r.

o konkursie na usługi świadczone przez personel medyczny (kod CPV 85141000-9),

polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego oraz świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez przez lekarzy systemu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 28.10.2019r.

Pobierz Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

Ankiety satysfakcji pacjenta

W naszym Zespole Opieki Zdrowotnej dostępne są "Ankiety satysfakcji pacjenta". Zostały one opracowane w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, aby poznać Państwa opinie o jakości pomocy medycznej świadczonej przez nasz ZOZ. Prosimy o wypełnienie ankiet i wrzucenie ich do specjalnie przygotowanych urn oznaczonych naszym logo i napisem "Ankiety satysfakcji pacjenta". Ankiety trafią do Wicestarosty Łowickiego - Piotra Malczyka. Po analizie zawartych w nich uwag będzie możliwe podjęcie działań których celem będzie poprawa jakości świadczonych przez nas usług medycznych oraz wzrost zaufania jakim darzą nas pacjenci.

Ankieta: Pobierz ankietę

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

"przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów wewnętrznych i systemów oddymiających, a także zakup gaśnic oraz wybranego oznakowania ewakuacyjnego"
Pliki do pobrania: POBIERZ
data zamieszczenia: 22.10.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu: plik do pobrania

Odbiór Ambulansu

Nowy ambulans dla naszego ZOZ.

Miał być za miesiąc, ale dzięki zabiegom władz Powiatu Łowickiego już jest! Nowy, „wprost spod igły” - ambulans na podwoziu Volkswagena Crafter. Będzie on służył jako specjalistyczna karetka typu S, wyposażona w niezbędny sprzęt ratowniczy, wykorzystywany w stanach zagrożenia życia. Zakup nowego ambulansu został sfinansowany dzięki dotacji w wysokości 550.000 zł przekazanej Powiatowi Łowickiemu przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Marcin Kosiorek, Starosta Łowicki podkreślił, że niebagatelną rolę w uzyskaniu tego finansowego wsparcia odegrał Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki. - Serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie za pomoc – mówił podczas odbioru karetki przed szpitalem w Łowiczu. - Jego pomoc sprawiła, że możemy realnie myśleć o rozpoczęciu tworzenia systemu ratownictwa medycznego w naszym powiecie. Nowy ambulans będzie znacznym wzmocnieniem łowickiego ratownictwa. Nasz Zespół Opieki Zdrowotnej ma bowiem w dyspozycji dwie karetki, już dosyć leciwe i szybka dostawa nowego pojazdu była priorytetem dla władz powiatu. Według planów, o których mówił starosta Pan Marcin Kosiorek, w przyszłym roku Starostwo Powiatowe w Łowiczu chce skutecznie ubiegać się o zakup kolejnego nowego ambulansu. Specjalistyczne karetki typu „S” są używane w stanach zagrożenia życia oraz interweniują przy najbardziej skomplikowanych zdarzeniach. Obsługę ambulansu będzie stanowił zespół ratowników, w którym przynajmniej jedna osoba to lekarz. - Wyposażenie naszego nowego ambulansu jest na światowym poziomie, a jego zaawansowanie techniczne jest najnowocześniejsze – mówił z radością dr Leszek Gądek - koordynator łowickiego ratownictwa medycznego podczas odbioru nowego pojazdu. Według planów, nowa karetka powinna rozpocząć służbę w ciągu tygodnia. W tym czasie będzie dokonane dokładne sprawdzenie całego wyposażenia ambulansu. Konieczne jest także zarejestrowanie nowego pojazdu. Wybudowała go dla nas wyspecjalizowana spółka - W.A.S. z Lubicza.
Ambulans

Mini galeria z odbioru Ambulansu:

Łowicz dn. 21.10.2019r.

Posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium stundentom ksztalcącym się na kierunku lekarskim

Pliki do pobrania:
Pobierz plik z informacją

Informacja o przyznaniu stypendium

data zamieszczenia: 02.10.2019r.

Międzynarodowy Dzień Lekarza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza
pragniemy przekazać wszystkim Lekarzom najserdeczniejsze podziękowania za pracę, którą wykonujecie, za wiedzę, profesjonalizm i doświadczenie, za niesienie bezzwłocznej pomocy,

a przede wszystkim za poświęcenie i oddanie dla pacjentów oraz za ich szczęśliwe powroty do domów. Niech Wasza codzienna jakże trudna i odpowiedzialna służba przynosi ogrom satysfakcji, zadowolenia i poczucia pełnienia ważnej misji.
Dyrekcja ZOZ w Łowiczu.

Łowicz dn. 01.10.2019 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej

w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

data zamieszczenia: 20.09.2019r.

Pliki do pobrania: POBIERZ

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o naborze

Pliki do pobrania: Uchwała nr 256/2019

Pliki do pobrania: Wzór umowy

o konkursie na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 02.09.2019r.

Pytania i wyjaśnienia: plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia 2: plik do pobrania

Pytania i wyjaśnienia 3: plik do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 16.08.2019r.

Propozycje i wyjaśnienia: plik do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie międzyszpitalnym karetką transportową ZOZ w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w transporcie międzyszpitalnym karetką transportową ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 07.08.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie ofert na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na wykonywanie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5), polegające na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym dla ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 06.08.2019r.

Odpowiedzi na zadane pytania do oferty: plik do pobrania


Informacja o przedłużeniu składania ofert: plik do pobrania


Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania

o konkursie ofert na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 ) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 06.08.2019r.

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania

o konkursie ofert na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) polegające na pozostawaniu w gotowości do udzielenia świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w oddziale neonatologicznym ZOZ w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-1) i usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) polegające na pozostawaniu w gotowości do udzielenia świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w oddziale neonatologicznym ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 08.07.2019r.

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, pediatrycznym i położniczo - ginekologicznym oraz gotowości w oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs ofert na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, pediatrycznym i położniczo - ginekologicznym oraz gotowości w oddziale położniczo-ginekologicznym ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 04.07.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ
w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 85121283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 03.07.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ
w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na usługi ortopedyczne (kod CPV 85|21283-0 ), polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 17.06.2019r.

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na pełnienie dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz transporcie medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz transporcie medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 14.06.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na usługi świadczone przez personel medyczny w ratownictwie medycznym , transporcie medycznym i zabezpieczenia medycznego imprez

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na usługi świadczone przez personel medyczny (kod CPV 85141000-9) polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego oraz świadczenie usług zdrowotnych w zakresie zabepieczenia medycznego imprez przez lekarzy systemu, udzielaniu świadczeń zdrowotnych w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego oraz świadczenie usług zdrowotnych w zakresie transportu medycznego i zabezpieczenia medycznego imprez przez ratowników medycznych/pielęgniarki systemu oraz ratowników medycznych/pielęgniarki systemu z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 11.06.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
"Konkur Ofert"-Izba Przyjęć (podmiot wykonujący działalność leczniczą, zatrudniający personel)

Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 05.06.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na pełnienie dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz transporcie medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz transporcie medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 03.06.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
"Konkur Ofert"-Izba Przyjęć (podmiot wykonujący działalność leczniczą, zatrudniający personel)

Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 31.05.2019r.

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu: plik do pobrania

o zatrudnieniu diagnosty laboratoryjnego

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni w laboratorium szpitalnym na podstawie umowy o pracę diagnostę laboratoryjnego z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
Dodatkowym atutem będą uprawnienia serologiczne.


Telefon kontaktowy do kierownika działu kadr: (46)837-56-11,12,13 wew.279
Warunki płacowe do uzgodnienia z dyrektorem szpitala: nr tel. 601-253-944

Łowicz dn. 28.05.2019r.

o konkursie na pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 27.05.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na na świadczenia medyczne z zakresu wykonywania badań i opisów ultrasonograficznych w Pracowni ultrasonografii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia medyczne, tj. wykonywanie badań i opisów ultrasonograficznych (Kod CPV 85150000-5) przez lekarzy w ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 16.05.2019r.

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu: plik do pobrania

o konkursie na pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 14.05.2019r.

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: plik do pobrania

o zatrudnieniu technika elektroradiologii

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni od zaraz technika elektroradiologii ze znajomością obsługi aparatu tomograficznego na podstawie umowy o pracę.

Telefon kontaktowy do kierownika zespołu techników rtg: (46)837-56-11,12,13 wew.234
Warunki płacowe do uzgodnienia z dyrektorem szpitala: nr tel. 601-253-944

Łowicz dn. 26.04.2019r.

o zatrudnieniu lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej w poradni działającej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.


Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: nr tel. 601-253-944

Łowicz dn. 13.02.2019r.

o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Dyrektor ZOZ w Łowiczu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii lub lekarzy chętnych specjalizować się w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Posiadamy 5 miejsc rezydenckich.


Warunki płacowe do uzgodnienia z Dyrektorem szpitala: nr tel. 601-253-944
Telefon kontaktowy do Lekarza Kierującego oddziałem wewnętrznym
Andrzej Sobieraj - nr tel. (46)837-56 -11,12,13 wew.211 lub 216.

Łowicz dn. 21.02.2018r.

PLAN SZPITALA

ZOZ Łowicz


A - BUDYNEK ADMINISTRACJI

Parter
- poradnia chirurgiczna
- poradnia chirurgiczna urazowo-ortopedyczna
- rejestracja do poradni chirurgicznych
- poradnia położniczo-ginekologiczna
- poradnia geriatryczna
- poradnia rehabilitacyjna
- poradnia kardiologiczna
- nocna pomoc zdrowotna
- transport sanitarny
I piętro
- pomieszczenia administracji
II piętro
- pomieszczenia administarcji
- sekretariat
- dyrektor
- główny księgowy

B, C, D, E, F - BUDYNEK SZPITALA

Parter
Segment B
- główne wejście do szpitala
- szatnia
- sklep/kawiarnia
Segment C
- izba przyjęć
- rtg
- tomografia
- usg
Segment D, E
- odział chirurgiczny
Segment F
- apteka
I piętro
Segment C
- oddział pediatryczny
Segment D, E
- odział wewnętrzny
Segment F
- laboratorium
- oddział wewnętrzny

II piętro
Segment C
- oddział anestezjologiczny
Segment D, E
- odział położniczo-ginekologiczny
Segment E
- odział neonatologiczny
Segment F
- blok operacyjny
III piętro
Segment C
- hotel dla matek
- kaplica szpitalna

G - PORADNIA REHABILITACJI I FIZJOTERAPII

H - PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

INFORMACJE PODSTAWOWE

Podmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz
NIP: 834-14-56-538
Regon: 750079660
Konto bankowe: 74 1240 1819 1111 0000 1088 7132
Telefon: (46) 837 56 11,12,13
Fax: (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Organ założycielski: Powiat Łowicki
Rodzaj świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wpis do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000005119
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 31857
Osoba reprezentująca: Dyrektor Szpitala - Urszula Kapusta-Tymoshchuk

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z chęcią na nie odpowiemy i udzielimy wszelkich informacji.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


WYPEŁNIJ FORMULARZ
KONTAKTOWY

UWAGA! Aby zarejestrować się do poradni specjalistycznej lub pracowni diagnostycznej należy przejść do: E-rejestracja

SPIS TELEFONÓW

AGENDATELEFON WEWNĘTRZNYPERSONEL
Apteka - Kierownik222Zofia Rogowska-Tylman
Blok Operacyjny231Agnieszka Gąsecka
Dział Administracyjno-Techniczny 209Zbigniew Trzmielak
Dział Administracyjno-Techniczny252Anna Tybuś
Dział Administracyjno-Techniczny – Kierownik267Dariusz Szymanik
Dział Administracyjno-Techniczny – Magazyn i Druki263Helena Salamon
Dział Administracyjno-Techniczny - Informatycy284Paweł Szwarocki
Dział Administracyjno-Techniczny - Informatycy284
Dział Administracyjno-Techniczny - Inwentaryzacja281Anna Karda
Dział Administracyjno-Techniczny - Zamówienia Publiczne252Elżbieta Węglarek
Dział Finansowo-Księgowy278Danuta Rudnicka
Dział Finansowo-Księgowy278Ewelina Szczepanik
Dział Finansowo-Księgowy - Fakturowanie276Daria Kiełbasińska
Dział Finansowo-Księgowy - Koszty280Jolanta Kosiorek
Dział Finansowo-Księgowy - Koszty280Bogusława Guzek
Dział Metodyczno-Organizacyjny259Agnieszka Kunecka
Dział Metodyczno-Organizacyjny257Aleksandra Duranowska
Dział Metodyczno-Organizacyjny257Justyna Tomanik
Dział Metodyczno-Organizacyjny262Grażyna Śliwińska
Dział Metodyczno-Organizacyjny259Urszula Podlasińska
Dział Metodyczno-Organizacyjny289Danuta Juszczak
Dział Metodyczno-Organizacyjny289Małgorzata Włodarczyk
Dział Metodyczno-Organizacyjny - Kierownik268Wanda Pakulska
Dział Pomocy Doraźnej255Elżbieta Tomaszewska
Dział Radców Prawnych271Elżbieta Czarnota
Dział Spraw Pracowniczych510Izabela Malejka
Dział Spraw Pracowniczych - Kierownik279Jolanta Sekuła
Dział Spraw Pracowniczych Sekcja Płac272Barbara Węglarek
Dział Spraw Pracowniczych Sekcja Płac273Bożena Wiśniewska
Hotel dla matek406
Inspektor ds. obronnych i P.Poż256Paweł Cichański
Inspektor Ochrony Danych Osobowych256Dariusz Rełek
Izba Przyjęć235
Izba Przyjęć503 105 540
Izba Przyjęć - Lekarz Dyżurny249
Izba Przyjęć - Położnictwo237
Kasa275Anna Wielemborek
Księgowość - Główny Księgowy270Jadwiga Krężałek
Kuchnia208
Laboratorium206Maria Żaczek
Laboratorium – Rejestracja202
Naczelna Pielęgniarka131Ewa Michalska
Nocna Pomoc Lekarska - NPL508
Oddział Chirurgiczny – Lekarze236
Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Lekarze203
Oddział Intensywnej Terapii - Lekarze221
Oddział Neonatologiczny - Lekarze204
Oddział Pediatryczny - Lekarze402
Oddział Pediatryczny – pokój matek z dzieckiem405
Oddział Wewnętrzny - Lekarze216
Poradnia Chirurgiczna – Rejestracja435Ewa Kosiorek
Poradnia Geriatryczna600 956 047
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza241
Poradnia Kardiologiczna508
Poradnia Leczenia Uzależnień285
Poradnia Medycyny Pracy266
Pracownia Elektrokardiografii - EKG297
Pracownia Ultrasonografii - USG291
Pralnia219
RTG - Kierownik226Wiesława Wróbel
RTG - Rejestracja234
Sekretariat277Dorota Urbaniak
Warsztaty217

LOKALIZACJA SZPITALA

Zespół Opieki Zdrowotnej położony jest przy ulicy Ułańskiej 28 w Łowiczu.
Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowe dotarcie do szpitala, zarówno mieszkańcom samego Łowicza, jak i okolicznych miejscowości.
Dla zmotoryzowanych pacjentów na terenie szpitala znajduje się strzeżony parking. Obiekt przystosowany jest także dla osób niepełnosprawnych - rampy podjazdowe, windy oraz odpowiednio wyposażone toalety.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Ustawienia dotyczące plików cookies można zawsze zmienić w swojej przeglądarce. Polityka bezpieczeństwa dotycząca plików cookies:

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

I. Cookies (tzw. „ciasteczka”)
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

II. W jakim celu są wykorzystywane pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

III. Jakie są stosowane rodzaje plików cookies?
W zakresie Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających logowania i uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
d) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

IV. W jaki sposób mogą zostać zmienione warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies?
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.zoz.pol.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego www.zoz.pol.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

V. Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
Szanując prywatność Użytkowników, poniżej zamieszczamy linki do instrukcji usuwania danych gromadzonych w plikach cookies, jak również ich całkowitego wyłączania. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, Wybierz przeglądarkę internetową z listy poniżej (zostaniesz przeniesiony na stronę producenta).

Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Safari

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry