Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
SŁUŻYMY PACJENTOM ZAWSZE WTEDY, KIEDY NAS POTRZEBUJĄ

AKTUALNOŚCI

Nobór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium stydentom kształcącm się na kierunku lekarskim

Pliki do pobrania
data zamieszczenia: 14.09.2021 r.

na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

polegające na zapewnieniu opieki lekarskiej nad pacjentami w czasie transportu międzyszpitalnego karetką transportową
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 10.09.2021 r.

na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4) polegające na

udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 08.09.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

o udzielenie zamówienia na ogólne usługi lekarskie ( kod CPV 85121100-4 )

pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz gotowości w oddziale chirurgicznym i oddziale ginekologiczno –położniczo -neonatologicznym ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 10.08.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, tj. świadczenie usług obrazowania medycznego (kod CPV 85150000-5)

przez technika elektroradiologii w Dziele Diagnostyki Medycznej w pracowniach diagnostycznych ZOZ w Łowiczu.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 18.08.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


tablica

Łowicz dn. 18.08.2021 r.

na usługi świadczone przez pielęgniarki (kod CPV 85141200-0), usługi świadczone przez położne (kod CPV 85141100-0) i usługi świadczone przez ratowników medycznych (kod CPV 85141000-9)

w komórkach organizacyjnych ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 17.08.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

o konkursie polegające na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

polegające na udzielaniu świadczeń medycznych przez lekarza w oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz dyżurów w tym oddziale w ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 09.07.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Ważny komunikat


Zgodnie z wytycznymi NFZ dotyczącymi rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w ramach realizacji świadczeń w oddziale rehabilitacji stacjonarnej - tj. szpitalnej uprzejmie informujemy że:

Wymagane do przedstawienia przy kwalifikacji do rehabilitacji po COVID 19 są:

AKTUALNE SKIEROWANIE DO SZPITALA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI (4300) wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. lekarza POZ, po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19 (dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego) z zastrzeżeniem, że jeden pacjent może skorzystać z tego typu rehabilitacji jeden raz.

BADANIA: RTG lub MR lub CT klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby oraz aktualne EKG (wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby), badanie morfologii krwi i CRP.

INNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA dotycząca leczenia infekcji COVID-19 lub objawów pocovidowych mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta tj. np. przy dominującym problemie kardiologicznym badanie ECHO-kardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Kwalifikacji dokonuje ordynator OFiR lub upoważniony przez niego lekarz w siedzibie Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie we wszystkie dni robocze w godzinach od 11-ej do 12 -ej.

Rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Czas trwania rehabilitacji w oddziale szpitalnym może obejmować okres od 2 do 6 tygodni.

Łowicz dn. 02.07.2021 r.

o konkursie polegające na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4), polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

i pełnieniu dyżurów lekarskich w tym oddziale oraz koordynowaniu pracą izby przyjęć szpitala i kierowaniu blokiem operacyjnym w ZOZ w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
Pliki do pobrania: Pytania i wyjaśnienia
data zamieszczenia: 21.06.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Oferta pracy


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni:
lekarza internistę lub kardiologa do oddziału Wewnętrznego z pododdziałem Kardiologicznym.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia z dyrekcją ZOZ w Łowiczu.
Telefon kontaktowy do Naczelnej Pielęgniarki - 885 269 999

Łowicz dn. 21.06.2021 r.

Nowy tomograf w ZOZ

w Łowiczu

Jest 80-rzędowy, nowiuteńki, pozyskany z Agencji Rezerw Materiałowych dzięki wsparciu Pana Tobiasza Bocheńskiego, Wojewody Łódzkiego oraz wielkim zabiegom naszej Szefowej, dyrektor Urszuli Kapusty-Tymoshchuk. Remont pomieszczenia dla tomografu umożliwiła pomoc samorządu Powiatu Łowickiego, z osobistym zaangażowaniem starostów: Pana Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek i Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk. Więcej na temat przekazania tego urządzenia znajdziecie pod linkiem: https://radiovictoria.pl/2021/06/nowoczesny-tomograf-w-szpitalu/?fbclid=IwAR1VpLHHHchTwqc0AqKLehs8gm8P5B1qKEh7gt-AUNIFXgttZ5O_HTbV5AA
Tomograf

Mini galeria Tomografu

Łowicz dn. 17.06.2021 r.

o konkursie polegające na ogólne usługi lekarskie (kod CPV 85121100-4)

polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale chirurgicznym, pełnieniu dyżurów lekarskich i gotowości, na specjalistyczne usługi chirurgiczne (kod CPV 85121300-6) polegające na udzielaniu świadczeń medycznych w Poradni chirurgii ogólnej ZOZ w Łowiczu oraz świadczenie usług szpitalnych (kod CPV 85111000-0) wykonanych przez lekarza kierującego oddziałem chirurgicznym.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 17.06.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

o konkursie polegające na na udzielanie świadczeń z zakresu kardiologii

przez lekarza (kod CPV 85121231-1) w Poradni Kardiologicznej w Łowiczu
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 15.06.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania


Oferta pracy


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni:
Położną
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia z dyrekcją ZOZ w Łowiczu. Telefon kontaktowy do Naczelnej Pielęgniarki - 885 269 999

Łowicz dn. 14.06.2021 r.

Oferta pracy


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatrudni w Laboratorium Centralnym:
Diagnostę laboratoryjnego
Technika analityki medycznej
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia z dyrekcją ZOZ w Łowiczu. Telefon kontaktowy do sekretariatu 46 837-56-11 wew. 277

Łowicz dn. 10.06.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przeprowadzenia badania czynników szkodliwych dla zdrowia.
Pliki do pobrania: SIWZ
data zamieszczenia: 07.06.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu plik do pobrania

Poradnia Onkologiczna


W Zespole Opieki Zdrowotnej uruchomiony jest specjalistyczny gabinet onkologiczny. Lekarz Joanna Krawczyk – Lipiec, przyjmuje pacjentów we wtorki, w godzinach 8.30 – 15.00. Zapisy codziennie pod numerem telefonu: 46 837 56 11,12,13 wew. 289 i 259. Gabinet onkologiczny, oznaczony numerem 4, znajduje się na parterze w budynku administracyjnym ZOZ w Łowiczu, w Poradni Położniczo - Ginekologicznej. Telefon: 46 837 56 11,12,13 wew. 241. Wizyty u lekarza onkologa są komercyjne. Wynika to z faktu, że ZOZ w Łowiczu nie ma jeszcze podpisanego kontraktu z NFZ na świadczenie tych właśnie usług medycznych. Niemniej, zarząd ZOZ uznał, że najważniejsze jest ułatwienie pacjentom dostępu do specjalisty onkologa i stąd decyzja o uruchomieniu gabinetu.

Łowicz dn. 26.05.2021 r.

Ważny komunikat


Zgodnie z wytycznymi NFZ dotyczącymi rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w ramach realizacji świadczeń w oddziale rehabilitacji stacjonarnej - tj. szpitalnej uprzejmie informujemy że:

Wymagane do przedstawienia przy kwalifikacji do rehabilitacji po COVID 19 są:

-aktualne skierowanie do szpitala na rehabilitację wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. lekarza POZ

-badania: RTG z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby oraz aktualne EKG (wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby), badanie morfologii krwi, OB i CRP.

-dobrze też przedstawić (jeśli chory posiada) wypis ze szpitala z oddziału COVID-owego lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego (POZ) o przebytej infekcji COVID-19

Kwalifikacji dokonuje ordynator OFiR lub upoważniony prze niego lekarz w siedzibie Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie we wszystkie dni robocze w godzinach od 11-ej do 12 -ej.

Rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Czas trwania rehabilitacji w oddziale szpitalnym może obejmować okres od 2 do 6 tygodni.

Łowicz dn. 17.05.2021 r.


tablica

Łowicz dn. 08.05.2021 r.

Zapisy na szczepienia


Szanowni Państwo,

Informujemy, że terminy szczepień w ZOZ Łowicz przy ul. Ułańskiej 28, lub w Punkcie Szczepień Powszechnych przy ul. Blich 10 można umówić

- zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989

- wysyłając SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie

zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl

W celu usprawnienia zapisów uruchomiliśmy również nr telefonów do punktu Puntu Szczepień Powszechnych przy ul. Blich 10
781-700-991
781-700-992
781-700-993
oraz telefon do Rejestracji szczepień w ZOZ Łowicz
(46) 837 56 11 wew. 506

Przypominamy również, o zgłaszanie się do punktów szczepień wraz z wypełnionym kwestionariuszem umieszczonym poniżej.

Kwestionariusz przed szczepieniem: plik do pobrania

Szczepienia na Blichu.


Od 26.04.2021 r. szczepienia przeciwko Covid przeprowadzane są w szkole ZSP 2 CKZ w Łowiczu,
ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.
Telefony kontaktowe:
781-700-991
781-700-992
781-700-993

Łowicz dn. 26.04.2021 r.

Szybkie badania USG


Zaledwie około tygodnia, czasami nieznacznie dłużej, co może wynikać z liczby zleceń, oczekuje się na badanie USG w Pracowni Ultrasonografii w naszym szpitalu. Szczególnie polecamy USG tarczycy, stawu biodrowego u dzieci oraz zachęcamy kobiety do profilaktycznych badań piersi. Możliwe są także inne, również mniej standardowe badania USG, ale ich zakres i szczegóły należy uzgodnić indywidualnie. Gwarancję bezpłatnego badania USG dają skierowania z poradni naszego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Badania dla pozostałych pacjentów są realizowane na zasadach komercyjnych. Umawianie terminów badań oraz wszelkie informacje na temat ich przeprowadzania codziennie w godzinach 8.00 – 15.30, pod numerem telefonu: 46 837 56 11,12,13 wew. 291.

Łowicz dn. 21.04.2021 r.

Zapisy na szczepienia


Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy o istnieniu wolnych terminów szczepień przeciwko COVID-19 organizowanych przez naszą placówkę.

W celu wyznaczenia terminu prosimy kontaktować się z infolinią pod numerem telefonu: 989


Osoby z wyznaczonym terminem szczepienia prosimy o zgłaszanie się do punktów szczepień wraz z wypełnionym kwestionariuszem umieszczonym poniżej.

Kwestionariusz przed szczepieniem: plik do pobrania


tablica

Łowicz dn. 15.04.2021 r.

Nowo otwarta Poradnia Urologiczna


Szanowni Państwo,

od 01 kwietnia 2021 roku startujemy z przyszpitalną komercyjną poradnią urologiczną.
Stawiamy szczególny nacisk na zadowolenie
pacjentów, jakość świadczonych usług oraz ciągły rozwój.
Planowane jest wykonywanie pełnego spektrum
świadczeń urologicznych możliwych do wykonania w
trybie ambulatoryjnym.
Jeżeli masz:
- bóle podbrzusza
- bóle nerek bądź lędźwi
- nietrzymanie moczu
- zatrzymanie moczu
- częste oddawanie moczu
- stany zapalne narządów płciowych
- krwiomocz
- problemy z erekcją
- problemy z niepłodnością
- inne dolegliwości ze strony dróg moczowych
- bądź narządów płciowych

Prosimy o kontakt pod numerem:
696 150 015
46 837 56 11,12,13 wew. 257

GODZINY PRACY:


pon 08:00-14:00
wt ----------------
śr 15:30-18:00
czw 15:30-18:00
pt 8:00-16:00


Łowicz dn. 01.04.2021 r.

Szanowni Państwo!
Zgodnie z najnowszymi zaleceniami MZ odnośnie szczepień informujemy, że:
-w naszej placówce będą szczepieni WYŁĄCZNIE pacjenci posiadający ważne skierowanie na szczepienie p/COVID-19!


Wizyty pacjentów, którzy nie posiadają ważnego skierowania zostają odwołane bezterminowo.
-pacjenci z grupy "0" w wieku <70rż będą szczepieni preparatem Astra Zeneca
-pacjenci z grupy 70+ będą szczepieni preparatem Pfizer.

W związku z powyższym wyznaczone terminy szczepień w naszych Punktach mogą ulegać zmianom.
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.
Godziny pracy punktów szczepień w naszym szpitalu:


pon 10:00-17:30 (godziny szczepień nauczycieli)
wt 10-17:30
śr 8:30-15:30
czw 8:30-15:30
pt 8:30-15:30


E-rejestracja i informacje w sprawie szczepień można uzyskać w godzinach pracy punktów szczepień pod numerami tel:
46 837 56 11 wew 506
576 600 470

Szanowni PaństwoW związku z ograniczeniem dostaw szczepionek przez firmę BioNTech Pfizer jesteśmy zmuszeni odwołać najbliższe terminy szczepień Pacjentów zapisanych na pierwszą dawkę. Po wznowieniu dostaw osoby te zostaną poinformowane o pierwszym możliwym terminie szczepienia SMS-owo
W terminie 1 oraz 2 marca ze względu na brak szczepionek BioNTech Pfizer w naszej placówce odbędą się wyłącznie szczepienia nauczycieli.
Osoby, które w tych dniach powinny otrzymać 2 dawkę szczepionki będą szczepione w pierwszej kolejności w dniach od 3 do 5 marca. O terminach zostaną Państwo poinformowani przez pracowników szpitala.
Pacjenci z grupy 0 oraz 70+, którzy mieli otrzymać pierwszą dawkę otrzymają szczepionki w terminach późniejszych.
SMS-y potwierdzające szczepienie pierwszą dawką przychodzą automatycznie i są nieaktualne.
Infolinia ze względu na wstrzymanie zapisów jest nieczynna do dnia 28.02.2021r.
W celu wyznaczenia terminu w innej placówce proszę kontaktować się z infolinią
pod numerem telefonu: 989

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.Szczepienia nauczycieli:
W celu ustalenia terminu szczepienia i placówki oświatowej uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail:justyna.balmas@zoz.pol.pl
W mailu proszę zawrzeć nazwę placówki, numer telefonu do osoby decyzyjnej, ilość zgłoszonych pracowników.

Informacja w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19Uprzejmie informujemy, iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu znajduje się na liście tzw. szpitali węzłowych wyznaczonych do realizacji szczepień przeciw COVID-19.
Jeśli planujesz szczepienie umów się telefonicznie pod nr telefonu: 989
Lub poprzez stronę internetową: pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/

Dyrektor Szpitala
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

Dodatkowe informacje w sprawie:

rejestracja przez gabinet

rejestracja telefoniczna


tablica

Łowicz dn. 08.12.2020 r.


tablica

Łowicz dn. 27.11.2020 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej

w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

data zamieszczenia: 22.09.2020r. Aktualizacja: 23.10.2020 r.

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o naborze

Pliki do pobrania: Uchwała nr XII/91/2019

Pliki do pobrania: Wniosek o przyznanie stypendium

Pliki do pobrania: Klauzula informacyjna.pdf

Pliki do pobrania: Uchwała nr 498/2020

Pliki do pobrania: Wzór umowy

Pliki do pobrania: Uchwała nr 499/2020


Pliki do pobrania: Uchwała nr XXVIII/207/2020

PLAN SZPITALA

ZOZ Łowicz


A - BUDYNEK ADMINISTRACJI

Parter
- poradnia chirurgiczna
- poradnia chirurgiczna urazowo-ortopedyczna
- rejestracja do poradni chirurgicznych
- poradnia położniczo-ginekologiczna
- poradnia geriatryczna
- poradnia rehabilitacyjna
- poradnia kardiologiczna
- nocna pomoc zdrowotna
- transport sanitarny
I piętro
- pomieszczenia administracji
II piętro
- pomieszczenia administarcji
- sekretariat
- dyrektor
- główny księgowy

B, C, D, E, F - BUDYNEK SZPITALA

Parter
Segment B
- główne wejście do szpitala
- szatnia
- sklep/kawiarnia
Segment C
- izba przyjęć
- rtg
- tomografia
- usg
Segment D, E
- odział chirurgiczny
Segment F
- apteka
I piętro
Segment C
- oddział pediatryczny
Segment D, E
- odział wewnętrzny
Segment F
- laboratorium
- oddział wewnętrzny

II piętro
Segment C
- oddział anestezjologiczny
Segment D, E
- odział położniczo-ginekologiczny
Segment E
- odział neonatologiczny
Segment F
- blok operacyjny
III piętro
Segment C
- hotel dla matek
- kaplica szpitalna

G - PORADNIA REHABILITACJI I FIZJOTERAPII

H - PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

INFORMACJE PODSTAWOWE

Podmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz
NIP: 834-14-56-538
Regon: 750079660
Konto bankowe: 74 1240 1819 1111 0000 1088 7132
Telefon: (46) 837 56 11,12,13
Fax: (46) 837 59 91
E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Organ założycielski: Powiat Łowicki
Rodzaj świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wpis do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000005119
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 31857
Osoba reprezentująca: Dyrektor Szpitala - Urszula Kapusta-Tymoshchuk

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania z chęcią na nie odpowiemy i udzielimy wszelkich informacji.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


WYPEŁNIJ FORMULARZ
KONTAKTOWY

UWAGA! Aby zarejestrować się do poradni specjalistycznej lub pracowni diagnostycznej należy przejść do: E-rejestracja

SPIS TELEFONÓW - kliknij aby rozwinąć

LOKALIZACJA SZPITALA

Zespół Opieki Zdrowotnej położony jest przy ulicy Ułańskiej 28 w Łowiczu.
Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowe dotarcie do szpitala, zarówno mieszkańcom samego Łowicza, jak i okolicznych miejscowości.
Dla zmotoryzowanych pacjentów na terenie szpitala znajduje się strzeżony parking. Obiekt przystosowany jest także dla osób niepełnosprawnych - rampy podjazdowe, windy oraz odpowiednio wyposażone toalety.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Ustawienia dotyczące plików cookies można zawsze zmienić w swojej przeglądarce. Polityka bezpieczeństwa dotycząca plików cookies:

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

I. Cookies (tzw. „ciasteczka”)
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

II. W jakim celu są wykorzystywane pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

III. Jakie są stosowane rodzaje plików cookies?
W zakresie Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających logowania i uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
d) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

IV. W jaki sposób mogą zostać zmienione warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies?
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.zoz.pol.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego www.zoz.pol.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

V. Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
Szanując prywatność Użytkowników, poniżej zamieszczamy linki do instrukcji usuwania danych gromadzonych w plikach cookies, jak również ich całkowitego wyłączania. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, Wybierz przeglądarkę internetową z listy poniżej (zostaniesz przeniesiony na stronę producenta).

Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Safari

Copyright © 2016, designed by MJ

strzałka do góry